Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Ij). ËMe êiangen en addei^s.
Voor geen van de dieren , die wij lol hiertoe opzet-
telijk beschouwden, heb ik u behoeven Ie \\aarschu-
wen. Gij^waart mei die allen ook min of meer ge-
meenzaam bekend. De dieren , wier namen hier boven
staan, zijn [echter gevaarlijk en geen kind mag zc
naby komen. Zij hebben een lang rolrond ligchaam,
even als eene aal, maar zg zijn anders gekleuid.
Sommige adders zyn zeer schoon bont van kleur. Do
tong is gespleten. Omdat zg geene poolen hebbrn
loopen zij niet, maar schuifelen langs den grond ;
zwemmen kunnen zij zeer goed.
Men vindt ze meest op zandigen en veenachtigcn
grond , die met laag struikgewas bezet is. Daar loe-
ren zij op hare prooi, die in muizen, kikvorschen,
padden, jonge vogels enz. bestaat. Zij scin'eten er
plotseling op los, en is die prooi soms dikker dan zg
zelfen zijn, geen nood, -hare kaken zijn uiet aan el-
kander verbonden, zy kunnen hel vel wal uitrek-
ken, en, nadat zij hel gedoode dier met shjm over-
dekt hebben,' slikken zij het langzaam en bedaard
naar binnen. Zij hebben na zulk cenen maaltijd ook
niet spoedig weder -honger en kunnen dan wel eenige
dagen, soms wel w.eken, stil op hare plaats blyven
liggen. Dat vele onzer slangen gevaarlijk zijn , heb
ik Iweo maal van naby vernomen. Iemand , die vee!