Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
'iO
SO. tke amphibiën.
Wij hehhen nu dl vun velerlei dieven gelezen, tnuciT
zulke zonderlinge dieren als nu aan de beurt komen, heb-
ben wij nog niet beschouwd. De vogels vliegen in de lucht,
de viervoetige dieren leven op den grond, de visschen
zwemmen in het water, maar deze kunnen niet op het
land leven en die niet in het water.
De amphibiën evenwel leven even gemakkelijk op den grond
als in het water; dan eens kruipen of springen zij over de
aarde, dan weder dompelen zij onder het water en blijven
dagen lang op den boden van sloolen en grachten, met even
veel genoegen als zij vroeger in de lucht smaakten. Is dat
niet zonderling ? Geen wonder, dat zij zulk een' zeldzamen
naam dragen: amphibiën. Hebt gij wel van zulke dieren
gehoord f
Hoe zullen zij er wel uitzien ?
Komt, ik zal u wat op weg helpen. Gij hebt toch wel
een* kikker of kikvorsch gezien, dat lieve, schoon gekleurde
diertje, dat zulke grappige sprongen kan maken. Er zijn
menschen, die zeggen, dat een kikvorsch leelijk is, maar
dat komt, omdat zij hem nog nooit van nabij hebben be-
keken. Hij is wel zoo schoon niet als een paauw, maar
die is ook wel het mooist van alle dieren; een kikvorsch is
in zijne soort ook fraai.
De graauwe en langzame pad, de vlugge en lange hage-
dis , de lenige slang, die zonder pooten nog gaauwer voort
kan dan de pad wet hare vier pooten, de schildpad, die