Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
De lamme ganzen zijn bfj een boerenerf even waak-
zaam al«' de honden. Zoo ras zij eenig gerucht hooren,
beginnen zij haar geschreeuw en rusten niet spoedig,
daar de eene de andere wakker maakt. '
Eens was eene vesting, op eene hooge rots gebouwd,
belegerd. Een troep vijanden beklom des nachts voor-
zigtig de rotsen. Niemand bemerkte hen; de schildwach-
ten sliepen , zelfs de honden bleven stil. Daar wordt
eene gans wakker, zij begint te kakelen, alle ganzen
stemmen mede, de belegerden ontwaken, zij grijpen
naar de wapenen en nog juist van pas worden de vijan-
den afgekeerd. Sedert dien tyd werden de ganzen daar
zeer in eere gehouden.
Er zijn vele soorten van ganzen, waaronder vooral
uitmunt de eidergans, die aan de kusten van noordelijke
zeeën leeft, hare nesten tusschen steile rotswanden
bouwt, en ze met hare zachte vederen voert. Met le-
vensgevaar halen de bewoners van die streken dit kost-
bare dons. uit de rotskloven. Een half pond dezer veêren
is genoegzaam, om een bed te vullen en kan zamenge-
drukt worden tot de grootte eener vuist. Deze veêren
worden duur betaald, omdat men er zoo zacht op liggen
kan. Zoo gij geen bed van'veêren hebt, maar van mos,
kaf of iets dergelijks, dan behoeft u dit evenwel niet
te spijlen,, want een veórea bed is wel pleizierig, maar
niei gezond, vooral uiet voor kintleieu. Gü zweet er te
veel in
2*