Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
19. De'ganzen.
Houdt gfj wel van zachte bedden en kussens? De
veören in die bedden en kussens krijgt men van de vo-
gels en vooral van de gans.
Nuttiger vogel is er bijna niet voor den mensch. Nog
levend wordt zij jaarlijks tweemalen geplukt. Men vindt
geene betere pennen, om meê le schrijven, dan ganze-
pennen, waarvan er 27 in eiken vleugel zillen. De ganzen
leggen eijeren, die gegeten kunnen worden. Later wor-
den zij vetgemest, om na haren dood tot eene smakeiyke
spijze te dienen.
Zoo goed als de gans zwemmen kan, zoo slecht loopt
zij. Vooral de vette ganzen gaan moeijelijk; vandaar
het spreek\voord: Inj wagfielt als eene velte gans. Dit
komt, omdat hare poolen, even als die der andere
zwemvogels, wat ver naar acliteren geplaatst zijn, om
beter tot het zwemmen geschikt te wezen. Een van deze
vogels, de vetgans, heeft de pooten zelfs zoo ver naar
achteren, dat zij met den romp overeind loopt. De gan-
zen zijn bekend door haar gesnater of gekakel. Wanneer
de wilde ganzen, des avonds laat of wel des nachts, bij
groote troepen over onze hoofden vliegen, zijn zij zeer
ver hoorbaar; en zoo hebben ze onschuldig wel eens
aanleiding gegeven'tot allerlei dwaze vej-lelseltjes. Even
zoo heeft de veiligheid harer vederen bij slordige huis-
moeders soms aanleiding gegeven tot zamenpakking in de
kussens, en dit wederom tot zotte praatjes van bijgeloo-
vige menschen.