Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
iicbben een' kalen staart, die by de huisralten veel lan-
ger is dan het ligchaam. De achterste poolen zijn aan-
merkelijk langer dan de voorpooten. Zij gelijken veel
op muizen, maar ze zijn groeier. Omdat ze steeds
door de katten en door de menschen vervolgd wor-
den , zijn ze schuw en verbergen zich in duistere galen
en holen. Zij vermenigvuldigen zeer slerk, en, hoe
wild ze ook zijn, hebben ze toch veel liefde voor el-
kander, bijzonder voor hare kinderen en ouders, die
zij verdedigen, heipen en zelfs voeden. Zij zijn zeer
listig. Wanneer zij op een' koornzolder kunnen komen,
loopen zü ruggelings in het koorn op, zoodat dit tusschen
de haren blijft zillen, dan loopen ze voorzigtig weg en
schudden zich in hunne schuilplaatsen als een waterhond,
liet koorn vliegt dan in het rond. Op die wijze kunnen zij
aanmerkelijke hoopen koorn aanhalen. Zeker iemand heeft
gezien, dat drie rallen zamen eijeren uit een vat haalden.
De eene ging met een ei tusschen de poolen op den rug
liggen, de twee anderen trokken haar, de eene bij den
staarl en de andere by de ooren op den rand en droegen
haar toen naar beneden. Is dat niet loos ? — In de na-
tuur zijn de ratten nuUige schoonmaaksters. Zij verslin-
den veel aas, dat anders de lucht verpesten zou. Bij
sommige steden zijn ze zoo talrijk, dat ze in een paar
dagen het lijk van een paard tol op het gebeente schoon
knagen. Wat dunkt u nu, zou het niet goed zijn, dat
onze lieve Heer ratten geschapen heeft? Hinderen zij u,
wordt dan listiger dan de rat en verjaagt of vangt haar.
Het vel kan u nog dienen, om er bont van te maken.