Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
G. lie ral.
Foei! welk een leelijk dier! zegt gij raisscliien, ik
ben bang voor rallen. Rallen moeslen er niel zijn. God
beeft ze vast geschapen, oin ons le leeren , ze meester
le worden, ze le dooden, of om ons werk le geven.
Ralten!? dat is ongedierte, zoowel als muizen, spinnen,
rupsen en slakken. Die dieren zijn alléén dienstig, om
ons lol reinheid, zindelijkheid en ordelijkheid aan te
sporen! — Deiikl daar eens over na, kinderen! Dan
zult gij vinden, dal gij zeer dom spreekt. Gij meenl
vasl, dat de.Almaglige God alles alléén om eu voor den
mensch geschapen heeft. De zon om ons te verlichten ,
de aarde opdat wij er op wonen zouden, de planten en
dieren, opdat iwj" ze gebruiken zouden. Zoo pratende
zoudt gij ook wel denken, dat alle menschen er alleen
waren, om m te leeren, om «t op te passen en te ver-
zorgen. Neen ! God heeft de Aarde voorzien van eene
ontelbare menigte levende wezens, waarvan wij slechts
het kleinste deel kennen. Al die wezens kunnen geluk-
kig zijn, zoo ze elkander niet al te zeer hinderen en het
leven onaangenaam maken.
Indien hel zoogenaamd ongedierte denken en spreken
kon, dan zou het zich met meer regt over ons bekla-
gen , dan wij hebben , om het zulk eenen leelijken naam
te geven. Doen wü liever ons best, die diertjes wat be-
ter te leeren kennen, \\3,ü\. onbekend maakt dikwijls onbemind.
De rallen of rollen hebben slechts twee snijtanden in
iedere kaak en in het geheel gfeene hoektanden. Zij