Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
en vraagt, Tan waar de aardappeleü, de rijsl , Ue
erwten, bet zout, de koffijboonen, de peper komon ,
bel tin of zilver en ijzer van lepels en vorken, het
jiorselein of aardewerk ! Hoe komen al die dingen hier ?
Daartoe helpen ons de kooplieden en de zeelieden ;
zij voeren die goederen aan met schepen of wagens en
brengen van onzen overvloed weêr aan anderen, die
daaraan gebrek hebben. Wal is het toch goed , dat er
zoo vele menschen zijn , en dat die menschen elkander
kunnen en willen helpen. Hoe ellendig zou het zijn,
als ieder zijne eigene schoenen, pellen, hoeden, hem-
den enz. moest maken, zgn eigen brood bakken,
zijn buis zelf bouwen. Hy kwam immers nooit klaar ,
want hij zou eene koe moeien slaglen, om een vel Ie
krijgen, bij moesl dat vel tol leêr bereiden, hij
moesl pik koken, om pikdraden te kunnen maken,
hij moest vlas of hennep bouwen , om draden te heb-
ben. Neen 1 zelfs geene enkele goede schoen kreeg hij
in orde, wanneer bij alles zelf en alléén zou doen.
Om één maalje traan te bekomen , moest hij verre
reizen doen , walvisschen of zeehonden vangen ! Neen !
neen! dal was onmogelijk! Hel is goed , zeer goed ,
dal er vele menschen zijn eu dat die menschen elkan-
der willen helpen.
Wanneer gij groot wordt, moei ook gij mede hel-
pen, om anderen gelukkig to maken, anders verdient
gij ook niet geholpen le worden. Wat gij wilt, dat
anderen u doen, doel gij hun ook alzoo.