Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
2. W^ervolg,
De menschen kunnen ieder alleen,, zonder hillp van
anderen, niet worden, wat zy wezen moeten. Daar-
om moet do een den ander' helpen. De ouders helpen
de kinderen in het huisgezin, maar de kinderen moe-
ten ook geholpen willen worden; zg moeten alles doen,
wat de ouders hun gebieden, en laten, wat die hun
verbieden. Zij kunnen ook van dienst zijn in het huis-
gezin ; waar zg dat merken, moeten zij het gewillig
doen. De oudere broeders en zusters helpen de jongere.
Zij moeten dat in liefde doen, en de jongere kinderen
moeten niet wijzer willen wezen dan de oudere.
De maatschappij is een groot huisgezin; de over-
heid beveelt, de burgers gehoorzamen. Ook onderling
helpen de leden der maatschappij elkander. De één
bebouwt het land en zorgt dus voor voedsel, de an-
der maakt kleederen, een derde woningen of huisraad.
Voor het onderwijs der jeugd zorgen weder anderen.
Zoo kunnen allen gelukkig leven en met elkander
wyzer en beter worden.
Hoe vele menschen zouden er wel zijn? Hoe veel
zijn er in uw huis, in deze stad of dit dorp, in dit
land , op de aarde ?
Al die menschen , hoe ver zij van elkander wonen
kunnen elkander helpen. Telt eens op , wat verschil-
lende stoffen men tot uwe kleeding gebruikt, en vraagt
uwe ouders of meesters, waar deze sloffen gemaakt worden:
Ziel eens de tafel rond, wanneer gij eet of drinkt,