Boekgegevens
Titel: Leesboek voor kinderen over de natuur
Auteur: Hofkamp, Teunis
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1850
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5980
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201211
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor kinderen over de natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. Ue menschen'
Gij i^i menschen, wel kleine raenschen, maar toch
menschen. Uw vader, uwe moeder, uwe speelmak-
kers , uwe schoolkameraden, die allen zijn men-
tchen.
Er zijn oude en jonge menschen, grijsaards, oude
vrouwen, mannen, vrouwen, jongelingen, jonge doch-
ters, jongens, meisjes en kleine kinderen.
Er zyn hoeren en dames, mevrouwen en jufvrouwen,
jonge beeren en juffers, burgerlieden, arme en rijke
menschen, en bedelaars; die allen zijn menschen.
Er zijn welgemaakten, gebrekkigen en mismaaklen;
toch zijn die allen menschen.
Er zijn blanken , zwarten , gelen , ja , witten met
roode oogen; het zijn allen menschen.
Er zijn Christenen, Joden, Mahomedanen en Heide-
nen ; allen zijn menschen.
Het onderscheid tusschen de menschen is groot, maar
de gelijkheid nog oneindig veel grooter.
Allen zijn door GOD voortgebragt en worden door
GOD onderhouden. GOD heeft ze allen lief. Zullen
de menschen elkander niet liefhebben ? Ja! zij moe-
ten elkander helpen, waar zij kunnen; als broeders
en zusters moeten zij de een den ander' beminnen.
De gelukkigen vooral moeten de ongelukkigen hel-