Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
zijne speelcmlcn aan hongerige lieden weggesclionhen^
(lDoov mij te verbieden open te doen, dacht hij
bij zich zeiven, hebben mijne lieve ouders zeker niet
gewild, dat ik dezen armen kleine daar buiten in
de kou zou laten staan. Ik zal hem dus binnenlaten."
En meteen liep hij naar de deur om open te doen.
Het kind was zeer schoon, nog nooit had hij zulk
een lief kind gezien; doch het had erg van de kou
geleden; zijne handjes waren stijf en het kon zijne
voetjes bijna niet bewegen. Eduard deed aanstonds
den mantel af, hing dien het kind om, bracht het
bij het vuur, zocht een paar kousen, en verwarmde
het zoo goed hij kon. Daarna ging hij eenig lekkers
halen, dat hij vóór eenige dagen van zijne moeder ge-
kregen had, en legde het voor den kleinen Imaap op
de tafel neder. Deze sprak geen woord, maar bedankte
zijnen jeugdigen weldoener met een vriendelijken lach.
Terwijl hij nu aandachtig het kindje beschouwde,
werd er werkelijk op de deur geklopt. Verwonderd,
dat hij uit den slaap ontwaakte en Stiels meer zag,
wat hem aan zijnen kleinen vriend deed denken,
opende hij in alle haast de deur. Het ivaren zijne
ouders, die uit de Mis te huis kwamen. Aanstonds
moest nu de droom verteld worden. « Hoe jammer ,
moeder, dat het maar een droom is! sprak Eduard,
het kind was zoo schoon en scheen zoo beminnelijk,
ik zou het u zoo gaarne hebben laten zien."
«.Mijn kind, antwoordde de vader, het hangt