Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scanScanned page
Ter Drukkerij van het E. K. Jongens-Weeshuis zijn
Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen: 1—4 stukje.
Gemakkelijk Leesboekje ten dienste der Eatholieke"
Jeugd, bevattende: leesoefeningen van éénletter-
grepige woorden.
Leerboekje voor Kleine Kinderen. Oefeningen in
meerlettergrepige woorden.
Leesboekje voor Kinderen der laagste klasse.
Nuttige Lessen voor jonge kinderen. Leesboekje
voor de laagste klasse eener Katholieke school.
Het Leergierige Kind, dito.
Het Nieuwe Boekje, dito.
De Goede Kinderen, een leesb. voor Katholieke scholen.
Kindervreugd. Lessen en Versjes voor de Middel-
klasse der E. K. Scholen.
Vader Theodorus en zijne kinderen, leesboekje voor
Katholieke Scholen.
De Kleine Lezer, dito.
Leerzame Verhalen ten dienste der Katholieke Jeugd.
Meibloempjes, een leesboek voor de middelste klasse
der katholieke scholen.
Dito voor katholieke meisjesscholen.
De Vriend der Katholieke Jeugd, een leesboek voor
de scholen.
De Katholieke Kindervriend, of nuttige en aange-
name verhalen voor de jeugd.
De Katholieke Eaadgever, een leesboek voor meer
gevorderde kinderen.
Merkwaardige Verhalen en Voorbeelden ten dienste
der Katholieke Jeugd. Een leesboek voor de
hoogste klasse.
Geschied- en Aardrijkskundige Mengelingen, dito.