Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
Daar de kleine evenwel niet graag in het bed bleef,
vergunde Item de vader van op te staan en zich in
eenen stoel aan de tafel neder te zetten. Intussehen
had de moeder het vuur aangemaald en water over-
gehangen. Toen zij nu beiden naar de kerk gingen,
hingen zij Eduard nog eenen ouden mantel om en
bevalen hem, de deur goed gesloten te houden, en
het vuur wat hij te stoken, opdat het water zou
koken als zij te huis kwamen.
Toen zijne ouders vertrokken waren, dacht Eduard
gedurig aan het feest van het vorige jaar, en zong
van tijd tot tijd een liedje, dat hij in de school
geleerd had. Dit duurde echter niet lang; iceldra
sluimerde hij in en droomde. In zijnen droom scheen
het hem toe, dat er iemand aan de deur klopte. Het
was bitter koud, dit wist hij; doch zijne moeder
had hem verboden open te maken, wijl zij vreesde,
dat er dieven in huis zouden komen. Maar het
kloppen bleef aanhouden, en van tijd tot tijd meende
hij de stem van een kind te hooren , dat hem toeriep :
(( Doe toch open, als het u belieft, doe toch open !
Ach, ik ben zoo koud, ik heb zulk een honger,
het sneeuwt zoo, en ik heb bijna geen kleederen om
mij te dekken!"
De kleine Eduard was een medelijdend kind.
Zijne ouders hadden hem geleerd nooit iets aan
arme menschen te weigeren, en het kind had tot nu
toe hunne lessen getrouw opgevolgd. Menigmaal had
hij zijne boterham met arme kinderen gedeeld , of