Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
voor hel geloof, en weinige dagen daarna slierl'
hg , vol blijdschap dat hij naar den goeden God
ging, dien hij altgd zoo vurig bemind had.
En juichend steeg hij op tot Hem,
Voor icien hij 't leven liet;
Daar zingt hij nu met Englenslem
Een eeuwig zegelied.
34e LES.
«Jezus» de Groclclelljlse biiider-vriend,
Jezus mint u , lieve kindren,
Ja, Hij mint u , o zoo zeer ;
Hiervan gaf Hij duizend blijken,
Dit bewees Hij keer op keer.
Eens was Hij als naar gewoonte
Druk aan 'tpreken in het veld,
Toen veel moeders met haar kleinen
Eensklaps kwamen toegesneld.
't Waren allen lieve kindren,
Zeer onschuldig, vroom en rein,
En daarbij ook heel eenvoudig,
Zooals kindren moeten zijn.