Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
/O ik
voor het geloof te sterven , en dat al zijne mak-
kers er ook bij waren.
Dadelijk spiingt hg op, kleedt zich aan, en
zonder dat iemand het bemerkt, loopt hij uit het
huis; doch toen hij bij het klooster kwam, vond
hij er niemand meer. Illings loopt hij hen nu
achterna, en zoodra hij de karren in de verte
gewaar wordt, roept hij hun toe : « Mijne vaders,
mijne vaders, waarom laat gij mij achter ! Thomas,
Antoon! Gabriel! ik. ben uw kameraad Maximus!
kent gij mij dan niet meer ? Ik wil ook met u
sterven !" — Kort daarop bemerkte hij den kleinen
Lodewijk , en nu kwamen hem de tranen in de
oogen. — « Lodewijk , mijn Lodewijk , riep hij ,
hoe hebt gij kunnen vertrekken zonder uwen
Maximus ! Denkt gij niet meer aan de belofte ,
die wij elkander gedaan hebben , van samen voor
Jezus te sterven ?" Terwijl hij aldus sprak , was
hij tot bij de karren gekomen , en nu smeekte
hij zijn vader, dat deze hem toch by zich op
de kar zou nemen , doch de vader kon aan dit
verlangen niet voldoen , en de soldaten stieten het
kind met geweld terug. O, hoe droevig was dit
voor den kleinen Maximus! Hij zou toch zoo
gaarne voor den goeden God gestorven zijn. Maar
zijne droefheid duurde niet lang, want nog dien
zelfden dag had hij het geluk, zijn bloed te storten