Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
wonen. Ook namen zij in hun huis eenige kin-
tieren op , welke zij voor den dienst des Heeren
wilden opvoeden,
üe naam van een dezer kinderen was Maximus;
zijne ouders waren sedert eenige jaren gedoopt,
en w oonden dicht bij het klooster , waar de vader
dikwijls ging arbeiden. Maximus was nog maar
elf jaren outl, doch hij gedroeg zich zoo wèl,
dat zijne leermeesters ten volle over hem voldaan
waren. Hij maakte niet alleen snelle vorderingen
in het lezen en in het schrijven , maar vooral ook
in de deugd. Als bij met zijn vriend Lodewyk
den priester de II. 3ïis diende, deden zij dit
met zooveel eerbied, dat een ieder er door
geslicht was.
Toen de knaap ecnigen tijd bij de paters ge-
weest was , ontstond er in die streek eene zware
vervolging tegen de Christenen , en de keizer gaf
lasi om het klooster met soldaten te bezeilen.
Malimus was juist gevaarlijk ziek, en daar de
paters meenden , dat hij zou gaan sterven , Helen
zij hem naar huis brengen, wyl zijne moeder
daar beter voor hem kon zorgen.
Terwijl hij nu op zekeren dag te bed lag,
en zachtjes aan weer beter werd, boorde hij
vertellen , dat zijn vader met de paters naar
€ene afgelegen stad vervoerd werd, om aldaar