Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
beloond wordt; een deugdzaam menseh wordt dikwijls
van anderen vergeten en voorbijgezien; doch daarom
moet men niet minder deugdzaam zijn, wijl men
zijn loon niet moet verwachten van de menschen,
maar van God."
Een mensch , die zijne plichten doet,
Is daarom nog niet braaf en goed,
Maar die ze doet voor God den Heer,
En niet voor aardschen lof en eer.
33« les.
De jeugdige held.
Vóór ruim driehonderd jaren leefde er in het
groote ryk van Japan nog niet één Christen. De
menschen, die men er aantrof, waren allen hei-
denen , die den waren God niet kenden en offers
opdroegen aan de afgoden ; doch toen de heilige
Franciscus Xaverius in 1549 aldaar was aange-
komen , bracht hij er weldra een groot aantal
tot het ware geloof. Eenige jaren later kwamen
er nog andere Missionarissen , aan wier hoofd de
heilige Petrus Baptista stond. Deze Missionarissen
bouwden in de nabijheid der hoofdstad een klooster
en eene kerk , waar de Christenen van die streek
bijeenkwamen om de godsdienstoefeningen bij te