Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
32e LES.
"Waarom doet gij het goede?
Op zekeren morgen kwam Kaatje van onzen buur-
man weenencle uit de school naar huis. « Weihoe
Kaatje, wat scheelt er aan; wat is er gebeurd ?"
vraagde de vader, die juist aan de deur stond.
« Mijnheer Pastoor is in de school geweest, vader,"
antwoordde het kind. — «Zijt gij daarom zoo be-
droefd ?" hernam de vader. — « Daarom wel niet,
vervolgde Kaatje, maar hij heeft eenige vragen uit
den Katechismus gedaan , en alwie goed antwoordde,
kreeg een prentje; aan mij heeft hij niets gevraagd,
en ik heb ook niets gekregen. Wat hij aan de andere
kinderen vroeg, wist ik ook en veel beter dan zij.
Toen hij wegging, noemde hij ook nog eenige andere
kinderen , die hij prees, omdat zij in de kerk zoo goed
stilzitten en zoo eerbiedig in hun kerkboek bidden. Ik
zit in de kerk even goed stil als de anderen , en bid
misschien beter dan zij; en toch heeft hij van mij
niets gezegd; hij heeft mij zelfs niet eens genoemd."
« Kijk, kijk, zeide de vader, moet gij daarom
weenen, en valt het u zoo zwaar, als men u niet
prijst.'' Zijt gij enkel vlijtig, wijl gij hoopt, daar-
voor iets te zullen krijgen, of bidt gij alleen in de
kerk goed, opdat de menschen zouden zeggen: Wat
is dat Kaatje toch een goed meisje; zie eens hoe
eerbiedig zij daar zit te bidden. Foei, schaam u
en bedenk, dat het goede niet altijd op de aarde