Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
zeer arm was, vroeg hij eens bij de stadspoort aan
een heer , dien hij goed kende , eene aalmoes. De
heer wees hem echter af met de woorden: „Aan een
vloeker geef ik niet." — „Ach, mijnheer, hernam de
soldaat, ik zou het zoo gaarne afleeren; maar ik
kan niet." — „ Beproef het maar eens ernstig, zeide
de heer daarop; zie , dit goudstuk is voor u, als
gij vandaag niet vloekt." Gretig zag de man het
goudstuk aan , en hij beloofde zijn best te zullen
doen. Hij moest nu met den heer medegaan, eu
deze bracht hem voorbij verscheidene kazernen, waar
zijne oude kameraden, naar gewoonte, hem allerlei
spotnamen toeriepen en hem boos trachten te maken.
Ditmaal echter was alles vruchteloos; de soldaat dacht
aan het blinkend goud, en bleef stom tot aan den
avond. Toen gaf de heer hem het beloofde stuk
geld en zeide, dat hij hem ook verder zou helpen,
als hij zich beterde. De soldaat had nu gezien,
dat hij het vloeken wel laten kon, als hij maar
krachtig wilde; het duurde niet lang, of hij begon
zich te schamen, dat hij voor een stuk geld nog
meer gedaan had, dan voor den schoonen Hemel en
voor den goeden God. „ Waarom, dacht hij , zou
ik uit liefde tot God en tot mijne ziel niet even
goed mij van het vloeken kunnen onthouden?" Hij
begon nu ook om Gods hulp te bidden, en met den
bijstand der genade bekeerde hij zich oprecht, en
kwam de oude kwade gewoonte geheel te boven.