Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
had, vader , en ook niet éénen appel opgeraapt."
— « En toch hebt gij uw verdiende loon gekre-
gen antwoordde de vader ; « waarom blijft gij
niet van zulke kinderen af, gelyk ik u al zoo
dikwyls gezegd heb; gij wist toch wel, dat zij
niet braaf waren, niet waar?"— «Neen, vader,
hernam Antoon, ik wist er niets van, en had
zeker niet gedacht dat zy zouden hebben gaan
stelen." — « Welnu , zeide de vader , dan hadt
gij dadelijk moeten heenloopen, toen gij zaagt
dat zij eenig kwaad wilden doen. Als gij terstond
waart heengegaan en niet had blgven staan kyken,
dan had u de boer zeker niet gezien, en gij
zoudt ook geen slaag gekregen hebben. Onthoud
het wel: Alwie met slechte lieden omgaat, dien
houdt men ook voor slecht, en hg wordt meestal
op dezelfde wyze behandeld. Blijf dus uit het
gezelschap der boozen weg, indien gij hunne
straffen ontgaan
Mijdè gij het slecht gezelschap niet.
Ban wacht u kommer en verdriet.
31e LES.
Het g;oii.<lstuif*
Een uitgediende soldaat te Ostende was zoozeer
aan het vloeken geweud , dat hij haast geen vpoord
kon zeggen , of er kwam een vloek bij. Daar hij