Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
30« LES.
Met "Wien glj veel verlceeirt,
JDaai* wordt gij mee geëerd.
De vorige week ging de kleine Antoon met
eenige kinderen buiten het dorp spelen.
Terwijl zij daar zoo heenliepen, kwamen zij
voorbij eenen boomgaard en zagen eenen appel-
boom , die vol schoone roode appelen hing, en
met zijne lakken over de haag kwam. — « Dat
is getroffen," riep er een; dziet eens, welke heer-
Igke appelen , laat ons daar eens onder gooien!"
Zyne makkers waren terstond hiertoe gereed;
doch Antoon , die heel goed wist, dat hij zulks
niet doen mocht, wijl de goede God het stelen
verbiedt, bleef op eenen afstand en wilde niel
mededoen. Terwyl hij daar zoo stond te kijken
en zijne kameraden drukop aan hel gooien waren,
kwam de boer, aan wien de boomgaard toebe-
hoorde , met een dikken stok op hen aanloopen.
In een oogenblik waren allen weg; doch Antoon,
die de kleinste was en niet zoo goed vooruit kon
als de anderen , werd weldra ingehaald en ont-
ving van den boer eene gevoelige les met zynen
slok. Toen de knaap te huis gekomen was,
klaagde hij hierover by zijnen vader en zeide:
« Ik heb geen enkelen steen in myne hand ge-