Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
in het leven van Jezus en van de Heiligen, die zijn
voorbeeld het best hadden nagevolgd. Hij dacht
hierover na, en maakte daarbij telkens het besluit,
van zijn best te doen om altijd braaf en deugdzaam
te leven en nooit in eenig kwaad toe te stemmen.
Ook plukte hij daarvan in latere jaren de schoonste
vruchten, en werd hij om zijn heilig leven door
allen bemind, en na zijnen dood zelfs onder het
getal der Heiligen opgenomen.
yruchten van zijn arbeid maaien
Zal een ieder , die bedenU,
Dat hij op zijn tijd moet taaien,
'En dat God den wasdom schenkt.
2e LES.
I>e Kovstnaclit.
Zegt eens, kinderen, zijt gij wel eens op Kerst-
nacht met uwe ouders naar de herk geweest ? O, gij
moest eens zien, hoe schoon het daar dan is!
De kleine Eduard van den bakker had reeds twee
jaren achtereen met zijne brave ouders de Kerstmis
mogen bijwonen: het vorige jaar mocht hij echter niet
medegaan. Hij was ziek geweest en had langen tijd
het bed moeten houden. Nu was hij xcel weer wat heter
cn had hij bij zijne moeder lang aangehouden om
mee te mogen gaan; doch deze wilde hem dit niet
toestaan, wijl het te vroeg en daarbij te koud was.