Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Als Joannes dil zag , ging hij heel alleen, plaalsle
zija beeldje in een hollen boom en bleef daar dan
een geruimen tijd bidden. Om dit met meer aan-
dacht te kunnen doen , vraagde hij wel eens aan
een zijner makkers, of deze zoo goed zou willen
zijn om even op zyne schapen te passen , hetgeen
deze gaarne deed. Dan ging Joannes dieper in het
kreupelhout, om daar op zijn gemak en zonder
van iemand gezien te worden, met de heilige
Maagd te kunnen spreken.
De H. Maagd loonde ook , hoe aangenaam haar
deze godsvrucht was, en verhoorde soms op eene
Ireffende wijze zijn kinderlijk gebed. Joannes
bleef haar geheel zijn leven lang harlelijk be-
minnen.
Eenigen tijd na zyne eerste H. Communie werd
hij door een braven geestelijke in huis genomen ,
die hem liet sludeeren , en nog vóór zyn dood het
genoegen had , een heilig priester in hem Ie zien.
Toen hij nu kort daarop pastoor van Ars geworden
was, deed hij zeer veel goed en hield niet op ,
de menschen lot den dienst en de vereering van
O. L. Vrouw op te wekken. Nog in zijn hoogen
ouderdom dacht hij met vreugde aan die oogen-
bhkken, waarin hij zich, nog kind zijnde, vóórhel
beeldje van Maria met die goede Moeder onder-
hield , en dikwijls zeide hij : « O , wat hield ik