Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
daar zijn beeldje op, knielde neder, bad een
Wees gegroet en Terzocht zijnen makkers dit ook
Ie doen. — O , wat was hij rerheugd als hij hen
aldus rond zijn beeldje geknield zag, en met hen
hel Wees gegroet herhaalde; de vreugde stond
dan op zijn aangezicht te lezen.
Na een kort gebed stonden allen weder op en
nu >Yas er meestal een , die riep : « Vertellen I
Joannes, vertellen! gij weet zeker vandaag wel
weer iets moois ?" — « Dal zal wel zyn , sprak
dan een ander, zyne moeder zal hem zeker dezen
morgen wel weer iets verteld hebben," en meieen
gingen zij in een ronden kring om hem heen
zitten. Zoodra nu alles stil was, begon Joannes
te vertellen; hij verhaalde hun, wal hij in de
kerk of te huis gehoord had, en wisl dit dan
zoo aardig te doen , dal zijne vriendjes uren lang
naar hem zouden hebben willen luisteren; zij
vergaten het spel geheel en al, en waren opge-
togen van vreugde.
Doch dit was niet altijd zoo; hel gebeurde
meer dan eens, dat de kleinen het niel in den
zin hadden om bij hem te blijven ; zij kwamen
dan wel eerst een Wees gegroet vóór het beeldje
bidden, maar liepen daarna spoedig van hem weg.
L.V. 5