Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Wees gegroet. Als hg des morgens wakker werd,
groelle hy haar dadelijk , en pas was hij gekleed
of hij yiel eerbiedig op de knieën en deed zijn
morgengebed. Hij droeg dan al zijne werken
aan God op , wgdde zich aan Maria toe , stelde
zich onder hare bescherming en verzocht haar,
dat zij toch zou maken , dal hij altijd braaf en
deugdzaam bleef. Daarna ging hg meestal naar
de kerk om de heilige Mis te hooren. Als de
Mis uit was, knielde hij eerst nog eenmaal voor
het altaar van de heilige Maagd neder, en keerde
daarop vroolgk naar huis terug.
Joannes was nog zeer jong, toen hg door zijne
ouders reeds werd uitgezonden om de schapen
te hoeden. Als hij daarmee uitging, nam hij
altgd in de eene hand zijn stok en in de andere
een beeldje van onze Lieve Vrouw, dat hij immer
bg zich droeg. Zgne makkers waren zeer ver-
heugd , als zij hem van verre zagen aankomen ,
want iedereen hield veel van hem en mocht hem
gaarne Igden , wgl hij altijd goed cn vriendelijk
jegens hen was, en hij hun zooveel moois ver-
telde van de heilige Maagd. Zij gaven hunne
blgdschap door hun geroep te kennen, en in een
oogenblik stonden allen om hem heen.
Joannes bracht hen daarop naar een ouden
wilgeboom, waarbij eene hoogte was. Hij plaatste