Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Ik beklaag van harte die menschen, welke den ge-
heelen dag in luiheid doorbrengen; want de luiaard
is een last voor zich zeiven en voor anderen ; de tijd
verveelt hem, hij kwelt zich over alles, wat hij ziet,
en weet nooit, wat hij doen wil. Geloof mij, er is
niets aangenamer dan aanhoudend bezig te zijn,
want dan vervliegen de dagen ah uren en de uren
als minuten; dan smaakt het eten goed, men slaapt
gerust en is altijd blij en opgeruimd. Daarbij be-
hoedt ons de arbeid voor veel kwaad; de luiheid
echter is de moeder van alle ondeugden; want even
gelijk een onbebouivd veld niets dan onkruid voort-
brengt , zoo brengt ook de ledigheid niets dan zonden
en ondeugden vooi't"
Rudolf vergat deze les van zijnen vader tiooit. Van
dien dag af was hij immer vlijtig en werkzaam, en
plukte daarvan in latere jaren de schoonste vruchten.
Door arbeid groeien onze krachten,
Door oiifeiiing wordt alles licht; /
Zoo wij ons waar geluk betrachten,
Blijft ook het werken onze plicht.
Eerst na verrichten onzer zaken
Is 't ons vergund de rust te smaken.
28" LES.
I>e joiigo scliaaplier<ier«
De kleine Joannes was een goed kind en hiekl
zeer veel \an de H. Maagd. Hij noemde haar
allijd zijne lieve Moeder, en bad zeer dikwijls hel