Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
is nu geen weer om te werken."— li Geduld, mijn
zoon , hernam de vader, geduld, dat zal ivel beter
Korden. Wanneer gij eenmaal zult ondervonden
hebben , welk een genoegen de arbeid verschaft, en
hoe vervelend de ledigheid is, dan zult gij zoo niet
meer durven spreken. Jong gewend, oud gedaan, zegt
het spreekwoord, en het is ook zoo; als iemand zich
■van zijne jeugd af aan den arbeid gewent, dan valt
hem alles licht en gemakkelijk, doch stelt hij dit tot
latere jaren uit, dan komt er niets van."
Rudolf gevoelde de waarheid van deze ivoorden;
hij hield op met klagen, en tverkte het overige van
den dag met veel meer vermaak en opgeruimdheid.
De dag snelde ten einde; en de zon ging reeds onder,
eer hij zulks had opgemerkt. Nog was hij zeer druk
bezig, toen zich in de verte de heldere tonen van
het avondklokje deden hooren, hetwelk den ijverigen
landman opwekt, om zijne gedachten tot den goeden
God in den Hemel te verheffen. De vader van Rudolf
stond aanstonds stil, vouwde eerbiedig zijne handen,
viel op zijne knieën en maakte met veel aandacht hel
teeken van het heilig kruis. Daarna bad hij met
luider stemme: « De Engel des Heeren heeft aan
Maria geboodschapt;" en Rudolf antivoordde: a En
zij heeft ontvangen van den heiligen Geest." Toen
zij aldus te zamen gebeden hadden, stonden beiden
weder op , en de vado- zeide: « Zie , mijn zoon , nu
is 0)is werk geëindigd en wij kunnen ons met een
vroolijk en opgeruimd gemoed aan de rust overgeven.