Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Ilij werd gegrepen door den wolf.
Die hem naar 't naaste bosch toe sleurde,
Alwaar het wild en woedend dier
Den leugenaar zeer wreed verscheurde.
Onthoudt het wel: Een leugenaar
Wordt nooit geloofd, al spreekt hij waar.
26« LES.
De twee bedelaars.
Nog niet lang geleden sprak een arme, oude soldaat
eene rijke mevrouw om eene aalmoes aan. Hij was
aan de eene zijde bijna geheel lam, en had daarbij
in den oorlog zijn rechterarm verloren. Door mede-
lijden getroffen, haalde de mevrouw hare beurs
voor den dag en schonk hem een goudstuk. „ God
loone het uzeide de arme, en ging vol vreugde
naar den anderen kant van den weg.
Verwonderd zag zij hem na en bemerkte, niet
ver van daar, eenen anderen arme, dien hij vrien-
delijk op den schouder klopte , terwijl hij hem iets
in de hand drukte. De dame ging naar hem toe en
vraagde: „ Zeg eens vriend, is dat uw broeder, of
iemand van uwe familie, dien gij moet verzorgen?"
— „Geen van beide, mevrouw, antwoordde de goede
man , maar het is een oude kameraad; wij zijn samen
in dienst geweest, en hebben altijd als broeders met
elkander geleefd; nu is hij er al ruim zoo erg aan toe