Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
In een , twee, drie, stond gansch het dorp
In rep en roer, om H beest te vangen,
En dan het vel van H monsterdier
Tot zegeteeken op te hangen.
De boeren vlogen naar het bosch
Met riek en piek, en schop en spade;
Ook de oude smid kwam haastig bij,
En had een oud geweer geladen.
« Waar is de tvolf, dat wreede beest?"
Zoo hoorde men elkander vragen ,
Terwijl ze met een kloppend hart
In groote bosch zich gingen wagen.
Er was in H bosch geen wolf te zien,
En Frans hield zich zoo stil als H muisje,
Wijl hij de boeren zoo bedroog,
En lachte heimlijk in zijn vuistje.
Dit deed hij zoo tol driemaal toe,
En gaf volstrekt niets meer om H liegen ,
Hij had zelfs pret, ja groot pleizier,
Als hij de menschen kon bedriegen.
Nog eens riep hij: «help! help! de wolf!"
Doch nu was 't waarheid en geen logen ;
Maar niemand kwam er meer, wijl Frans
liet volk al meer maals had bedrogen.