Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
Toen Paschalis tien of elf jaar oud was, moest
hij op het veld de schapen hoeden. "Wijl hij nu
veel tijd overhad, wilde hij beproeven , of hij het
niet zoover zou kunnen brengen, dat hij kon leeren
lezen. Hij kocht daarom voor eenige centen een
klein boekje en droeg dit altijd bij zich. Als hij
nu alleen met zijne schaapjes op het veld was , en
zij gerust aan het grazen waren, zette hij zich onder
eenen boom neder. Kwam er iemand voorbij , dan
stond hij op, groette beleefd en haalde zijn boek
voor den dag. Daarop vraagde hij den voorbijganger,
of hij zoo goed zou willen zijn van hem te zeggen,
hoe de letter heette, welke hij aanwees. Had de
vreemdeling aan zijn verlangen voldaan, dan bedankte
hij hem, ging weder onder zijnen boom zitten, en
herhaalde daar de letter zoolang, totdat hij zeker
was van ze niet meer te zullen vergeten. Op deze
wijze leerde hij binnen korten tijd al de letters, en
toen hij die eenmaal goed kende, ging het vooruit
dat het een pleizier was om aan te zien. Eer er
twee jaren verloopen waren, las hij niet alleen zeer
vlug, maar hij wist ook, wat hij gelezen had. —
Wat dunkt u, kinderen, had die knaap het niet
ver gebracht ? — Doch hoort nu , wat hij deed om
voordeel met zijn lezen te doen. — Hij gebruikte de
kennis, welke hij verkregen had, om den godsdienst
beter te leeren kennen, en hij las alleen zulke
boeken, welke hem tot liefde jegens den goeden God
konden opwekken. Hij vond een bijzonder genoegen