Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
eenen gloed , evenals purper. Daarbij bad hij op
iederen vleugel eene vlek , die naar een oog ge-
leek , en met drie kleuren , oranje, wit en geel
versierd was. « Vlindertje , vlindertje , pas op,
ik zal u krijgen riep de verheugde Frits, en
had zijne vingers al gereed om hem te grijpen ;
maar dat ging niet, want de vlinder was al weg,
eer hij het gewaar werd. — Doch hij zag hem
wederom zitten, en nu begon het loopen opnieuw.
Gedurig wilde hij hem vangen , maar de vlinder
was hem altijd te vlug. Nu eens vloog hij naar
hem toe, dan weer van hem af; nu zat hij hier,
dan daar, en altijd bleef hij in zijne nabijheid.
De knaap sloeg gedurig met zijnen zakdoek in
het rond , of wierp er met zijne pet naar toe ;
doch terwijl hij daar zoo druk mee bezig was,
en zelfs niet toezag waar hij stond, viel hij onver-
wachts in eene greppel, met zijn neusje in het zand.
Schreiend kwam hy nu bij zijn vader aan en
vertelde hem wat er voorgevallen was. Deze nam
zijn zoontje bij de hand en in weinige oogen-
blikken was alles vergeten. Doch tot zijne andere
kinderen zeide de vader : «Ziet, mijne kinderen ,
even gelijk het onzen kleinen Frils gegaan is,
gaat het ook met vele menschen, die de goederen
en de eer van deze wereld najagen; gedurig doen
zij ook hun best, om het een of ander Ie ver-