Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
00
u dus, mijn zoon, en spreek in het vervolg zoo niet
meer." Daarop namen zij den oitden man op hunne
schouders en brachten hem naar hunne woning. Hier
wreven zij hem met sneeuw, totdat hij weder bijge-
komen tvas, gaven hem vervolgejis warme thee te
drinken cn verzorgden hem zoo goed zij konden.
De brave nachtwacht zette nu zijnen nachtelijken
tocht verder voort, en keerde eerst met het aanbreken
van den dag terug. Hij vond den gjijsaard in eenen
diepen slaap en geheel hersteld. Toen hij wakker
geworden was, gaf de brave Thomas hem eene betere
kleeding, zette hem een goed ontbijt voor, en drukte
hem bij het heengaan nog een gulden in de hand.
«: Ziedaar, goede man, zeide hij, neem dit aan, gij
zult het noodig hebben op uwe reis." De arme wilde
nu zijn weldoener bedanken, doch de brave nacht-
wacht zeide: ciMijn goede vriend, ik heb niets anders
gedaan dan mijnen plicht; had ik u niet in mijn
huis opgenomen, ik zou, dunkt mij, verkeerd gehan-
deld hebben, en daarom moet gij mij ook niet bedan-
ken , wijl de goede God het mij wel zal vergelden."
Die weldoet, is het meest gelukkig,
In welken stand hij leeft;
Want braafheid schenkt een rust aan 't harte,
Die ons geen rijkdom geeft.