Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
meende hij in de verte het zuchten en kermen van
een mensch te hooren. — Het ivas juist midden in
den winter^ en de gro7id lag met sneeuw hedeJit.
« Wat is dat! zeide Thomas bij zich zeiven, dat is
zeker een vreemdeling y die door den nacht overvallen
is. Het is mijn -plicht te zorgen^ dat er geeue onge-
lukken gebeuren, en als ik niet ga zien, wat daar
te doen is, dan komt dit op mijne rekening.'' —
Terivijl hij aldus sprak, liep hij spoedig naar de
plaats, van waar het gekerm kwam. Toen hij nabij
de stadspoort gekomen was, ontdekte hij eenen armen
grijsaard, die haast geene kleederen aanhad; hij
was verstijfd van koude, en kon bij^m geen wooi^d
meer uitbrengen.
Thomas wilde den man terstond naar zijne woning
brengen, doch dit ging niet. Hij liep daarom in
allerijl 7iaar htns, wekte zijnen zoon en ging met
hem naar de ^ï/aa/.s, tvaar de grijsaard lag.
Toen de zoon den ouden man gezien had, en be-
merkte dat hij zulke slechte kleederen aanhad, zeide
hij: « O, het is maar een landlooperdoch de
vader bestrafte hem en sprak: « Wel foei, mijn
zoon, hoe durft gij zoo spreken, daar gij den armen
man niet kent.'' — <s.Dat is waar, vader, hernam
de jo7igeling, doch men kan wel zien, dat het een
vreemdeling is, anders zoudt gij hem hier niet ge-
validen hebben." — «Zoo, hervatte de vader, maar
is dan een vreemdeling ook geen mensch F En moeten
wij hem daarom miiider liefde betoonen? Schaam