Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
woont." Dit gezegd Lebbende, nam bij Dina bij de
hand en ging met haar op weg. Wat daar in het
huis van den kramer gebenrd is, wil ik n liefst niet
vertellen; maar wat ik u zeggen wil, is, dat Dina
na dien tijd nooit meer iets genomen heeft, dat haar
niet toebehoorde. Indien zij somtijds al eens aange-
spoord werd om te stelen, dacht zij aanstonds aan
den ring, en zeide tot zich zelve: „ Waarom zou ik
toch den goeden God voor zulk eene kleinigheid ver-
grammen , en mij in gevaar stellen, om wederom de-
zelfde angsten uit te staan P Welke schaamte had
ik niet, toen ik vóór den kramer stond, en wat zou
het dan niet zijn, indien ik in den laatsten dag des
oordeels voor het oog van alle menschen mijne mis-
daad zou moeten erkennen, en in hunne tegenwoor-
digheid beschaamd gemaakt en vernederd werd?"
ÄU 't goed van anderen u bekoort,
Denk ^ dat het u niet toebehoort.
23« LES.
De meuselilie^eiide xiaclitwaclit.
In eene kleine afgelegen stad woonde een braaf
en eerlijk man, Thomas geheeten. Hij was sinds
vele jaren naclitwaeht van de gemeente en vervulde
zijn jwst met nauwgezetheid en vlijt. Zijn gewoon
spreekwoord ivas: Plicht gaat voor alles, en daar
hield hij zich bij.
Op zekeren nacht, dat hij als naar gewoonte
zijnen nachtelijken tocht door de stille straten deed.