Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Als gij u in gevaren waagt,
En roem draagt op verstand en krachten ,
Dan kunt gij ook een onheil wachten ;
't Treft hem, aan wien 't gevaar behaagt.
22e les.
I>o ring.
De kleine Dina was een aardig kind, doch zij had
een groot gebrek, en dit maakte haar bijna ongelukkig.
Als dit meisje maar iets zag, dat haar beviel, wilde
zij het aanstonds hebben, en als men het haar niet
gaf, dan werd zij ongeduldig en begon te pruilen.
Op zekeren dag, dat zij met haar vader naar de
markt was gegaan, wilde de goede man iets voor haar
koopen, en ging met haar naar eene kraam. Terwijl
de vader het een en ander zocht, viel haar oog op
eenen ring , die met een groenen steen versierd was,
waarop een rood kruisje geschilderd stond. Ha !
dacht zij, -dien ring moet ik hebben, en dadelijk trok
zij haren vader bij de tleeren. „Yader, zeide Dina,
terwijl zij naar den ring wees, zie eens wat een mooie
ring, als vader dien voor mij koopen wilde." Doch
de vader antwoordde: „Wacht maar, mijn kind, ik
zal iets koopen, dat nog veel beter voor u is."
Dit stond ons Dientje in het geheel niet aan; zij
wenschte dien schoonen ring te hebben, en daar zij
hem niet krijgen kon, werd zij treurig en wilde geen
woord meer spreken.