Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
heiligen Engelbewaarder, ging haast nooit te
biechten, en volgde den raad van haren biecht-
vader niet op. — Was het dus wel wonder, dal
zij altijd even ondeugend bleef?
Toen Sophia ouder geworden was, kwam zij in
dienst bij eene rijke familie. In het begin ging
alles goed en werd zij door den heer en de juf-
frouw zeer bemind, wijl zij beleefd en vriendelijk
was en de bevelen van hare meesteres trouw op-
volgde; doch dit duurde niet lang. Al spoedig
vernam de juffrouw, dat Sophia niet kon zwijgen,
en dat zij alles vertelde wat er in haar huis-
houden omging. Dit stond de juffrouw gansch
niet aan , en daar Sophia zich niet beterde , werd
zij weldra weggezonden. Daarna kwam zij in
dienst bij eenen koopman, maar ook hier ging
het niet beter, zoodat er ten laatste niemand
meer gevonden werd, die haar in huis wilde
hebben. Zij verliet in stilte hare geboorteplaats ,
waar zij door iedereen werd nagewezen , en werd
eindelijk naar ziel en lichaam diep ongelukkig.
Zijt wijä en zorgt, dat uw gesprekken
Nooit eenig mensch tot nadeel strekken.