Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
wone anttvoord van Sophia, doch daar bleef hel
bij; een half uur lal er had zij hare belofte ver-
geten, en ging zij weder haren ouden gang. — Dat
was zeker zeer ondeugend van dat meisje; doch
hel ging er haar ook naar.
Wijl Sophia nu geene poging deed om hare
praalzucht af te wennen, werd het alle dagen al
erger. Zij kon bijna geen mensch ontmoeten, of
zij wist er iets van te zeggen, en daar zij ten
laatsle veel meer kwaad dan goed vertelde en er
meer bij- dan afdeed, werd zij eindelijk van
iedereen veracht, en geen mensch wilde met haar
meer te doen hebben. Dit verdroot Sophia zeer
en daarom naYn zij menigmaal het besluit, om
in het vervolg niet meer aan de praatzucht toe
te geven; doch het ging haar evenals vroeger, en
zij viel gedurig weder in dezelfde fout. — Wilt
gij welen, hoe dit kwam ? — ik zal het u gaarne
zeggen. — Sophia deed zich zelve geene de minste
moeite aan; zij wilde zich enkel van hare fout
beteren, wijl zij door de menschen niet meer
geleld werd, en eenieder haar gezelschap vermeed.
Dat zij er den goeden God door beleedigde, die
het kwaadspreken zoozeer haat, daaraan dacht
zij zelfs niet eens. Ook bad zij onzen Lieven
Heer niet om zijne hulp; zij vraagde den bijstand
niet van de heilige Maagd Maria, of van haren