Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
en beloofde onder het storlcn van vele tranen,
d^it hij nooil naeer een enkelen steen in zijne
handen zou nemen om daarmede te werpen; doch
de gerechtsdienaar, die waarschijnlijk al meer
zulke beloften gehoord had, was in het geheel
niet om te praten, en l)racht onzen kleinen
straatschender naar het raadhuis, waar hij tot den
volgenden morgen opgesloten bleef.
irees bedaard en stil op straat,
Eer het n als Gustaaf gaat.
20« les.
Vertel niet alles, -wat gij hoort
en ziet.
« Mijn lief kind, zeide de moeder van Sophia
menigmaal lol hare dochter, leer toch lave tong
bedwingen en vertel niet alles, wat gij hoort en
ziet. Gedurig weet gij iets van uwe vriendinnen
te zeggen; nu eens is Betje gestraft geworden,
en heeft Klaartje in den hoek moeten staan; dan
weder heeft Naatje van de meesteres eene beris-
ping ontvangen , en zoo weet gij alle dagen wat.
Luister toch eens goed naar den raad, dien ik
u geef, en doe uw best om dat leelijke gebrek
af ie wennen, anders zal het u nog ongelukkig
maken." — « /a, lieve moeder ," was dan het ge-