Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
ren, dan zouden wij nooit pleizier hebben."
« En noemt gij dal dan pleizier, hernam zyn
makker, als gij die arme dieren met steenen
werpt ?" — « En waarom niet ? vraagde Gustaaf,
gij moet eens zien , hoe aardig zij kunnen sprin-
gen , als zij zulk een steentje tegen het lijf krg-
gen," en meteen sprong hij vooruit en wierp
met zooveel behendigheid naar het paard, dat hij
het juist raakte.
Het arme dier verschrok geweldig, en rukte
met zooveel geweld aan het touw , dat het bijna
doorbrak. Gustaaf lachte 'en verheugde zich, dat
hij het paard zoo juist getroffen had ; doch zijne
blijdschap was van korten duur. Eensklaps voelde
hij zich van achteren vastgegrepen , en terwijl hij
angstig omzag, bemerkte hij een gerechtsdienaar,
die lot hem zeide : « Ziezoo , man ! kom maar
eens met mij mee, dan zal ik u dat steenen
gooien eens afleeren."
Daar slond onze arme Gustaaf nu, had hg
nu maar naar den raad van zijnen makker ge-
luisterd , dat zou veel beter voor hem geweest
zyn; doch zoo gaal het gewoonlgk; men ziel
hel eerst in als hel Ie laai is.
Maar wat gebeurde er verder met Gustaaf? — O
dat is licht Ie denken: hg bad en smeekte den
gerechtsdienaar, dat deze hem toch zou laten gaan,