Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
19e LES.
I>at liep niet goed af^
In zeker dorp hadden eenige kinderen de lee-
lijke gewoonte om gedurig met steenen Ie werpen.
Vooral haclden zij het daarbij op de paarden ge-
munt, en zelden kon er een yan die dieren voor-
bygaan, of het werd door een der moedwillige
knapen geplaagd of met steenen geworpen. Nie-
mand deed dit echter meer dan Gustaaf.
Op zekeren dag dat hij met een zijner makkers
naar huis ging, zag hij in de verte een paard ,
dat aan een paal gebonden was. « Wacht, zeide
hij bij zich zeiven, dat paard zal ik eens raken,"
en dadelijk begon hij naar een steentje te zoeken,
a Gustaaf! 'Gustaaf! als dat maar goed afloopt,
zeide zijn makker, die veel verstandiger was,
gij weet nog wel, wat meester ons dezen morgen
gezegd heeft." — « En wat dan ?" vraagde Gus-
taaf. — «Dat weet gij even goed als ik; hernam
zijn makker , hij heeft ons gezegd , dat het aan
een braaf kind niet past, om op de straat ruw en
wild te zijn ; dat het daar stil en bedaard behoort
te wezen en nimmer met steenen mag werpen ,
wijl men daardoor al heel licht een ongeluk kan
veroorzaken." — « Kom , kom , praatjes! riep
Gustaaf, als wij daar altijd naar moesten luiste-