Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
staan, — Dat han wel waar zijn, sprak Doms,
maar ik heb den smid beloofd, dat ik hem zou
komen zeggen, wanneer de wagen aankomt, en dal
zou ik licht vergeten, als ik met u ging spelen. Ik
wil dus liever nog eenige oogenblikken wachten, —
Gij zijt wel heel omioozel, vervolgde Jan, dat gij
daar zoo lang in de zon wilt blijven staan ; ik zou
er hartelijk voor bedanken."
Doms, die zijnen vader dikwijls had hooren zeg-
gen : — Wat gij beloofd hebt, dat moet gij ook
volbrengen, — liet Jan maar doorpraten; hij hleej
nog bijna tien mi7iuten op den heuvel staan, en liep
toen vol vreugde 7iaar den smid, om hem te zeggen,
dat de wagen aankwam.
Toen Peter dit alles verteld had, zeide de vader:
« Welnu, mijn zoon, dat is eene schoone les voor n.
Doe juist gelijk Doms, en volg evenals hij het voor-
beeld van het Kiiidje Jezus 7ia. Wijs nooit een
mensch met stuursche woorden af, weiger niemand
uwe hulp, en wees overal en altijd voorkomend en
beleefd, dan zult gij evenals dat goddelijk Kind ook
met de jaren in wijsheid en in behaaglijkheid bij
God en bij de menschen toenemen"
Een beleefd, dienstvaardig kind
Wordt door God en mensch bemind.