Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Dan zegt zij opgetogen
En met een blij gemoed :
Mijn kind, ik ben tevreden,
Blijf altoos braaf en goed.
18« LES.
Het <aieiistvaardige kind.
De Meine Doms van onzen huurman is toch een
recht aardige jongen, zeide Peter laatst tegen zijnen
vader; als men hem iets vraagt, dan zal hij hel
7woit weigeren. Toen wij dezen morgen tia den
schooltijd met nog twee andere kinderen aan het
spelen waren, kwam de smid hier tiit de buurt hij
ons. Zoodra de man Dorns zag, zeide hij: — Zeg
eens , kleine vriend, zoudt gij niet zoo goed tvillen
zijn, van eens even te gaan kijken, of de postwagen
nog niet aangekomen is, en het mij te komen zeggen,
als gij hem ziet F — Ja ivel, smid, a^itwoordde
Dorus, en liep aanstonds naar de , u^aar
de 2^ostwagen stilhield, doch toen hij daar niet
iras 5 ging hij even snel den weg op, waar de wagen
langs moest komen. Toen Jan en ik zagen, dat hij
niet tenig kwam, gingen wij hem zoehen, en vonden
hem even buiten de stad, op eenen heuvel, waar
hij langer dan een half nur gestaan had. ccKom Do-
rus, riep Jan, laat ons hier samen tvat spelen, dat
is veel beter, dan daar zoo op schildwacht te blijven