Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
menschen zijn uwe broeders en de bijzondere
vrienden van den goeden God, gij kunt dus uwe
giften niet beter besteden" Daarop trok de jon-
geling zijne beurs uil den zak en schonk die
aan de arme vrouw; hij liet aanstonds eenen
geneesheer voor den zieke halen, en beloofde nog
verder voor hen te zullen zorgen.
Het geluk en de troost, welke hij hierdoor
in de arme woning bracht, was voor hem een
waar genoegen. Ilij bedankte den Pastoor voor
de schoone gelegenheid, die hij hem had gegeven
om zijne dankbaarheid aan God te betuigen, en
voegde er nog bij, dat hij nooit had kunnen
gelooven, dat het weldoen iemand zoo gelukkig
maken kan.
Vergeet den arme niet
Bij uwea overvloed,
Help tem, die kommer lijdt;
Niets doet het hart zoo goed.
17« LES.
Eeïi Ibraaf kind Ibij het einde
der school.
De school is weer ten einde
Het leeren afgedaan;
Wie werkzaam was en vlijtig,
Mag blij thans huiswaarts gaan.