Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
God en de IL Maagd eene groote er/centelijlcheid
schuldig, doch ik weet niet, hoe ik Ilun die moet
bewijzen; wees zoo goed mij hierin te helpend
De Pastoor hernam : « Welnu , mijn vriend , ik
wil dit gaarne doen , en zal u binnen kort doen
zien, welk geschenk gij aan God en aan Maria
moet geven. Houd u dus gereed tegen den
eersten namiddag, dat het mooi en helder weer
is; dan zal ik u komen opzoeken, en wij zullen
Ilun samen onze giften gaan aanbieden."
Den volgenden Maandag was het weer aller-
liefst en de Pastoor liet zich niet wachten. Hij
vraagde den jongeling , of zijne beurs goed voor-
zien was, en ging vervolgens met hem op weg.
Weldra kwamen zij aan eene afgelegen woning,
waarin de grootste ellende heerschte. De vader
van dit huisgezin, die met zwaar werken den
kost moest verdienen, was gevaarlijk ziek: hij
lag op eene handvol stroo, en had niets dan eene
oude versleten deken om zich te dekken. De
moeder weende en wist geen raad: de kinderen
waren slecht gekleed en vraagden schreiende om
een stukje brood.
Dit gezicht bewoog den jongeling, want hij
had nog nooit iets dergelijks gezien; doch de
Pastoor zeide : « Zie, mijn vriend , hier is de
plaats , waar gij uwe giften brengen moet: deze