Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
durfden ternauwernood hunne oogen opslaan. Zij
zagen nu in , dat zij veriseerd gedaan hadden en
verbeterden zich oprecht.
Die met oude lieden spot,
Treft gems de wraak van God.
16'' LES.
I>e genezen, jongeling.
Een rijk jongeling was langen tijd zeer ziek
geweest. De dokter zelf had haast alle hoop
opgegeven, en een ieder meende dat hij nog voor
het einde van de lente naar het graf zou gedra-
gen worden. Toen echter de eerste dagen van de
schoone Meimaand waren aangebroken, schepte de
jongeling weder moed. Hij had zoo menigmaal
hooren zeggen, dat onze Lieve Vrouw alles voor
de menschen kan verkrijgen , en daarom verzocht
hij haar vurig, dat zij voor hem de genezing
van zijne ziekte zoude vragen, indien dit goed
voor hem was; en ziet, — hij kreeg al zeer
spoedig zijne gezondheid terug.
De Eerwaarde lieer Pastoor, die hem gedu-
rende zijne ziekte dikwijls bezocht had, wenschte
hem geluk met zijn herstel, en wekte hem op tol
dankbaarheid. De jongeling sprak: « Gij hebt
gelijk, mijnheer Pastoor, ik ben den goeden