Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
zyne kinderen oude lieden nariepen en hen niet
gerust over straat konden laten gaan. Zulk een
gedrag bedroefde den -vader zeer; gedurig ver-
maande hij hen, dat zij hiermede toch zouden
ophouden , en bracht ben onder hel oog, hoezeer
zulk eene handelwijze aan God mishaagt. Hij
verhaalde liun , wat er eenmaal gebeurd was met
eenige ondeugende knapen, die evenals zij , de
oude lieden uitlachten en beschimpten, en hoe zij
door wilde dieren verscheurd waren geworden. Hij
dreigde en bestrafte hen gestreng , doch wat de
goede man zeide of deed, hel hielp weinig
of niets, en het werd alle dagen al erger.
Toen nu de vader zijn vijftigslen verjaardag
vierde , kwamen zijne kinderen vol vreugde naar
hem toeloopen, wenschten hem geluk met zijn
geboortefeest en voegden er ook bij, dat zij
hoopten , dat hij nog lang zou mogen leven.
De vader hoorde dit alles geduldig aan en zeide
daarop : « Ach , wenscht mij veel liever, dat ik
maar spoedig moge sterven , want als ik oud en
gebrekkig word , dan zal ik door moedwillige
en ondeugende jongens voor den gek gehouden,
beschimpt en nageroepen worden, en dat misschien
nog wel door myne eigene kinderen." Terwijl
hij dit zeide, zag hij hen zeer ernstig aan;
de kinderen keken beschaamd voor zich, en