Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
dat God hem zoude helpen ^ opdat hij altoos braaf
mocht leven, om dat groot geluk eens te genietend
Na den middag gifigen de drie kijideren 7iaar de
school, en Betje zeide tot hare broeders: (c Nu weet
ik ivel, waarom vader dikwijls zoo bijzonder vroolijk
en opgeruimd is, als hij in zijnen bloemtuin werkt,
en waarom hem soms tranen van vreugde in de oogen
komen; hij zal juist doen als die heilige man, waar-
van hij vertelde"— «Da/ geloof ik ook," hernam
Rudolf.— «Ja zeker, zeide Albert; en dat konden
ïvij ook wel soms eens doe}i "
Had Albert geen gelijk, kinderen F Dat was
zeker veel beter dan over de bloemen twisten, e^i
veel pleizieriger ook.
Elk bloempje spreekt mij wonderzoet
Van onzen Lieven Heer, zoo goed,
Van zijne wijsheid, liefde en macht,
Van 'sHemela lusthof, die mij wacht.
'kWil hooren naar die taal, en trouw mijn God beminnen,
Dan ga ik eenmaal ook den schoonen Hemel binnen.
15^ LES.
Eer den ouderdom.
Een brave vader had twee zonen, die zeer on-
deugend waren.
Dikwijls moest de goede man vernemen, dat