Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
verlegen mar den grond zagen^ ging de vader voort:
<( Waarom zon onze Lieve Heer zooveel verschil-
lende soorten van fraaie dingen hebben gemaald ^
Toch wel niet, opdat wij daarover zonden kunnen
twisten; maar waarom dan ? Om ons zijne ivijsheid,
macht en goedheid te toonen, en om ons het leven nog
meer te veraangenamen. Zou het wel zoo mooi zijn
om te zien, als er niets dan rozen , of enkel leliën
of anjelieren groeiden F Neen, zeker niet. Daarom
heb ik ook in dezen tuin allerhande bloemen bijeen-
geplant, en ik zorg voor alle met evenveel vlijt"
Nu wandelde de vader met de drie kinderen den
tuin eenige malen rond, en maakte hen op veel schoons
en kunstigs aan sommige bloemen opmerkzaam. Ook
vertelde hij bij het naar hids gaan nog iets, wat
gij zeker ook wel schoon zult vinden.
ii Ik heb eens gelezen, zeide hij, van een heilig
man, die bij het zien van bloemen of andere fraaie
dingeii nog veel meer pleizier had dan de grootste
liefhebbers. Hoe kwant dat wel F Hij vond niet
alleen vermaak in ds frissche kleuren, den netten
vorm en den liefelijken geur der bloemen, maar hij
dacht er nog iets meer bij, « Wat is onze Lieve
Heer toch goed,'" zeide hij bij zich zelvcn, «zie
eens , hoe schoon Hij ons verblijf hier op aarde heeft
opgesierd! Maar hoe schoon moet het dan teel niet
zijn in den Hemel!" En dan dankte hij God, en
was innig blij, dat hij hopen mocht eens in dien
schoonen Hemel te komen; dikwijls ook bad hij dan.