Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
wijsmaken, dat het uw eigen werk is, vervolgde de
vader; foei! gij , leugenaar! ik schaam mij zulk
een kind in huis te hebben. Gij kunt uwe moeder
en mij niet méér bedroeven, dan met zoo iets te
doen. Doch dit is op verre na het ergste niet;
door uwe leugens hebt gij ook den goeden God
beleedigd, die het liegen zoo streng verboden heeft.
Ga dus heen en verbeter u." Hierop zweeg de vader.
Weenend stond de knaap van tafel op en verliet
de kamer. Hij deed voordeel met de les, die hij
gekregen had, en maakte nog dien zelfden dag het
vaste besluit, den goeden God en zijne brave ouders
nimmermeer door eenige leugentaal te bedroeven.
Die bedrog en leugens zaaien.
Zullen niets dan schande maaien.

14e les.
I>e schoonste bloem.
Zeker tuinman had drie kinderen : Rudolf, Albert
en Betje.
Op zekeren dag, dat zij met elkander in den tuin
waren, zeide Rudolf: a Zeg eens, broeder, welke
bloem behaagt u het meest F" — Albert antwoordde:
« Van al de bloemen, die in onzen tuin staan, ken
ik er geene, die zoo schoon is als de lelie: geene
is zoo wit, of blinkt zoo heerlijk in de eerste stra-
len van de morgenzon."
L.V. 3