Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
„ Zie, Adolf, dit kerkboekje is voor u, doch voordat
ik het u geef, moeten wij eerst nog een klein akkoord
met elkander maken." Vervolgens legde hij pen ,
papier en inkt op de tafel en ging toen aldus voort:
„ Gij weet, hoeveel grootvader van u houdt, en welk
pleizier gij hem zult doen als gij hem dit geschrift
laat zien ; doch daar ik bang ben , dat grootvader
dit zal houden, moet gij het eerst voor mij nog eens
netjes overschrijven." — Zulk eene voorwaarde had
Adolf niet verwacht; hij werd zoo bleek als de
muur en vraagde : „ Juist als dit, vader ?" — „ Dat
spreekt van zelf, antwoordde de vader, juist als dit."
Bevende nam Adolf de pen in zijne hand en be-
gon te schrijven, maar nauwelijks had hij een paar
letters gezet, of hij begon te zweeten en bemorste
daardoor het geheele papier; daarbij schreef hij niet
recht, zette niets dan vuile strepen en liet ten laatste
eene groote inktvlak op het papier vallen.
„Wat is dat nu?" zeide de vader, terwijl hij het
geschrift in handen nam. „ Is dat nu schrijven ?
het lijkt er niet naar. Gij hebt toch dat schrift
geschreven, hetwelk gij uit de school hebt mede-
gebracht , niet waar ?"
i\dolf begon te schreien en riep : „ Vader, ach
vader!"—„Hoe, hernam de vader, hebt gij dat niet
geschreven ? Wie heeft het dan gedaan ?" — „ Een
jongen , die in eene hoogere klas zit, heeft het mij
gegeven," antwoordde de knaap. -— „ En gij wilt mij