Boekgegevens
Titel: Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter Drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1882
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201209
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerzame verhalen ten dienste der katholieke jeugd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
knaap , terwijl hij haar een geschrift toonde , dat
hij in de hand hield, is dat niet mooi ?" — „ Ja
zeker is dat mooi , zeide de moeder, maar dat is
toch uw werk niet, Adolf ?" — „ Ja wel, moeder,
antwoordde de bedrieger, ik heb het dezen morgen
zelf geschreven." — „Zoo, hernam de moeder, dan
moet ik het dezen middag eens aan vader laten
zien; wat zal hij blijde zijn, als hij ziet, dat gij
zulke vorderingen gemaakt hebt."
De moeder legde het papier in de kast; doch
zoodra de vader te huis gekomen was, haalde zij
het weder voor den dag en zeide : „ "Wat dunkt u,
vader, kan onze Adolf niet mooi schrijven?" Doch
de vader die wel wist, dat Adolf nog zoolang niet
aan het schrijven was, bekeek het geschrift met aan-
dacht , en schudde gedurig met het hoofd. Toen
de knaap dit zag, werd hij ongerust en kroop van
angst in een hoek; maar de vader riep hem bij zich
en vraagde: „Zoo, Adolf, hebt gij dat geschreven ?"—
„Ja, vader, " antwoordde de knaap.— „Gij ?" hernam
de vader met nadruk. — „Ja," zeide Adolf, geheel
verlegen. — „ Welnu , hervatte de vader , gij weet
wat ik u beloofd heb ; een mooi verguld kerkboekje,
niet waar ? het wordt nu tijd, dat ik mijne belofte
vervul ; daar in de kast ligt het," en meteen stond
de vader op, ging naar de kast en haalde er een
zeer net kerkboekje uit.
Adolf meende nu dat zijne bedriegerij gelukt
was, en begon te lachen, maar de vader zeide: